De kunst van doorzetten: waarom vasthoudendheid zowel je beste vriend als je grootste vijand kan zijn.

De kunst van Doorzetten: waarom vasthoudendheid zowel je beste vriend als je grootste vijand kan zijn.

“Eigenlijk wist ik tijdens mijn studie Rechten al, dat ik hier niet mee verder wilde”, vertelt Evelien. “Ik vond dat ik het een kans moest geven en later vond ik dat ik het nu maar gewoon moest afmaken. En nu, nu heb ik na 21 jaar te hebben gewerkt als jurist mijn baan opgezegd. Ik begrijp eigenlijk niet waarom ik zo lang ben doorgegaan met iets dat ik eigenlijk niet wilde”.

Doorzetten: wanneer wel en wanneer niet?

Doorzettingsvermogen wordt vaak gezien als een sleutel tot succes. Het kan leiden tot persoonlijke groei, het bereiken van doelen en een gevoel van voldoening. Maar wat gebeurt er als doorzetten je niet meer verder brengt? Wat als het vasthouden aan een bepaald pad je juist belemmert in je groei en geluk?

De schaduwkant van doorzetten

Op een Doodlopende Weg: Er zijn momenten dat doorzetten je op een pad houdt dat nergens heen leidt. Je investeert tijd, energie en soms zelfs geld in een project of doel, maar de resultaten blijven uit. Het kan demoraliserend zijn om te beseffen dat al die inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden.

Verantwoordelijkheidsgevoel: Soms zetten we door vanuit een gevoel van verplichting of verantwoordelijkheid. Het idee dat we niet mogen opgeven, zelfs als ons hart en onze intuïtie ons iets anders vertellen. Dit kan leiden tot een gevoel van ontevredenheid en frustratie.

Verwaarlozing van Andere Doelen: Als we ons te sterk focussen op één doel, lopen we het risico andere belangrijke aspecten van ons leven te verwaarlozen. Dit kan relaties, gezondheid of andere persoonlijke doelen zijn. Het is een uitdaging om het evenwicht te vinden tussen doorzetten en andere doelen en behoeften niet uit het oog te verliezen.

Heroverwegen en koers wijzigen

Doorzetten is in veel situaties cruciaal voor succes, maar het is net zo belangrijk om te weten wanneer je moet stoppen en je koers moet wijzigen. Dit is geen teken van falen, maar eerder van wijsheid en zelfbewustzijn. Het betekent dat je de moed hebt om te erkennen dat er wellicht een betere weg voor je ligt.

Het leven is te kort om vast te houden aan dingen die ons niet gelukkig maken of ons niet vooruit helpen. Het is belangrijk om de signalen te herkennen wanneer doorzetten niet meer werkt en actie te ondernemen. Of dit nu betekent dat je een nieuwe strategie moet bedenken, hulp moet zoeken of gewoon moet stoppen, de keuze ligt bij jou.

Conclusie

Doorzetten is zonder twijfel een waardevolle eigenschap. Maar het is net zo belangrijk om op tijd te stoppen en koers te wijzigen. Het is de balans tussen deze twee die leidt tot een bevredigend en gelukkig leven.

Veel klanten van het Talenthuis worstelen met deze vragen. Als je hier ook over wilt sparren en verder komen, neem dan contact op. Ik ben benieuwd naar je verhaal.

Laat een reactie achter