Ontdek waar echte inzichten beginnen

Ontdek waar echte inzichten beginnen

In een recent gesprek met een klant, kwam een fascinerend onderwerp ter sprake: ‘eureka-momenten’. Deze professional was op zoek naar dat éne doorslaggevende inzicht, dat heldere inzicht dat alles zou kantelen en hem in een flits inzicht zou verschaffen in wat hij verder wilde doen in zijn werk.

Hoewel dergelijke momenten van verheldering ongetwijfeld kunnen voorkomen, rijst de vraag: is het zinvol om passief te wachten op zo’n zeldzaam ogenblik van openbaring? Misschien is het juist nu, in deze snel veranderende tijden, essentieel om actiever en aandachtiger te luisteren naar onze eigen gedachten en intuïties.

De beroemde filmmaker Stephen Spielberg heeft dit fenomeen treffend verwoord in een recent interview. Volgens Spielberg komt “de droom altijd onverwachts je leven binnen, sluipend van achteren. Ze komt zelden schreeuwend voor je te staan met de boodschap: ‘Dit is wie je bent, dit is wat je voor de rest van je leven moet zijn.’ Dromen fluisteren vaak.” Spielberg benadrukt hoe cruciaal het is om aandacht te schenken aan die fluisteringen, die subtiele ingevingen. Hij stelt: “Het is het moeilijkst om te luisteren naar je instincten, je persoonlijke intuïtie, omdat ze altijd fluisteren en nooit schreeuwen.”

Dus, in een tijdperk waarin iedereen op zoek is naar dat volgende grote idee of inzicht, zou het misschien verstandiger zijn om te stoppen met zoeken en te beginnen met luisteren. Spielberg’s wijsheid herinnert ons eraan dat, wanneer we ons afstemmen op de zachte stemmen van onze intuïtie, we wellicht dichter bij onze ware roeping en dromen komen dan we ooit hadden gedacht.

Stephen Spielberg:

” . . . the dream is something you never knew was going to come into your life. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. But when you have a dream, it doesn’t often come at you screaming in your face, “This is who you are, this is what you must be for the rest of your life.” Sometimes a dream almost whispers. And I’ve always said to my kids, the hardest thing to listen to—your instincts, your human personal intuition—always whispers; it never shouts. Very hard to hear. So you have to every day of your lives be ready to hear what whispers in your ear; it very rarely shouts. And if you can listen to the whisper, and if it tickles your heart, and it’s something you think you want to do for the rest of your life, then that is going to be what you do for the rest of your life, and we will benefit from everything you do.”

Wil je ook aan de slag? Neem dan contact met me op. Ik ben benieuwd waar je mee bezig bent.

Laat een reactie achter